Protipožární kontejnery

Protipožární opatření jsou aktuálním tématem u každého provozu, či skladu. Naleznete jej všude tam, kde se vyskytují hořlavé a jiné nebezpečné látky. Základní pravidlo pro provozování prostor s hořlavinami a nebezpečnými látkami je jejich bezpečné skladování. Pravidla pro bezpečné skladování však stanovují takzvané požární úseky, což jsou stavebně a požárně oddělené prostory. V mnoha skladech, dílnách a logistických centrech jsou celé haly jako jeden požárně oddělený prostor a na takto velkém prostoru lze skladovat jen 250 litrů hořlavých kapalin, z toho však pouze 50 litrů hořlavin 1. třídy nebezpečnosti.

Stavební úpravy takových prostor jsou zejména z logistického a zároveň vlastnického práva (nájmy) zcela nepřípustné. Elegantním řešením takové situace je pořízení skladovacího protipožárního kontejneru v rozměru a množství dle požadavku zákazníka nebo konkrétní situace.

Naše společnost za Vás takový případ vyřeší a navrhne optimální řešení. Projdeme s Vámi množství hořlavých látek, se kterými manipulujete a vytvoříme efektivní plán pro vaše zadání.

Naše kontejnery s protipožární ochranou se vyskytují zejména v oblastech: lakovny, autoservisy, logistická centra, drogerie, parfumerie, lékárny, výrobní provozy, sběrné dvory.

  • Základem je ocelový rám spočítaný na maximální zatížení daného prostoru kontejneru.
  • Pochozí žárově zinkovaný rošt je zde proto, aby případný únik nebezpečných látek mohl být zachycen v záchytné vaně, která se nachází na dně takového kontejneru.
  • Celý kontejner je odolný min. 90 minut dle pravidel stanovených normou EN13501-2.
  • Automatika na dveřích zajistí, že nikdy nezapomenete zavřít dveře, a navíc „panic“ funkce zámku vás vždy z kontejneru včas pustí ven.