Technologické kontejnery

Výroba technologických kontejnerů je vždy realizována podle konkrétního zadání od klienta, a to z důvodu, že tyto kontejnery bývají využívány v součinnosti s dalšími technologickými zařízeními a přístroji. Ty se obvykle montují přímo u dodavatele technologie, ale zajišťujeme také montáž v našem výrobním závodě.

Podle požadavků na velikost a konstrukci, popř. další úpravy (protipožární, odhlučněná, zateplená atd.), se kontejner zadává k výrobě. Nejčastěji jsou tyto kontejnery užívány ve velínech, strojovnách, monitorovacích stanicích, kotelnách, skladech a dílnách, při řešení rozvodů elektrického proudu, kompresorovnách atd.

Technologické kontejnery jsou mobilní, lze je demontovat a přemístit na místo nového uplatnění. Mohou být vyrobeny až do rozměru 25 × 4,5 × 4,5 m. Nejčastěji tvoří základ kontejneru ocelová konstrukce. Vnější stěny bývají z trapézového plechu, který je dále povrchově upravován. V případě tepelné izolace se vyplňují vnitřní konstrukce minerální vlnou, která má tloušťku 50 až 120 mm, popř. dle zadání i více.

Přehrát video

Samozřejmostí je různé provedení podlahy včetně pororoštů se záchytnou vanou. Okna a dveře se dimenzují též podle konkrétních požadavků zákazníka. U vlastních kontejnerů provádíme úpravy tak, aby plně vyhovovaly dalšímu použití - např. otvory, přírubové připojení pro vedená potrubí, podlahu ve formě vany, kompletní elektroinstalaci, upevňovací profily na vnější či vnitřní opláštění, a to i ve formě zapuštěné. Samozřejmostí je kompletní nebo i částečné odhlučnění včetně izolací.

Zajišťujeme výrobu:

  • Kontejnerů pro kotelny
  • Kontejnerů se sendvičovými stěnami
  • Kontejnerů pro likvidaci odpadů z ČOV
  • Kontejnerů pro trafostanice
  • Kontejnerů pro bateriová úložiště
  • Kontejnerů pro biofiltry se skrápěním vodou
  • Kombinovaných kontejnerů
  • Výměnných nástaveb
  • Kontejnerů se zdvojenou podlahou pro rozvaděčové skříně
  • Jednoduchých skladovacích kontejnerů

Filtrační jednotky

Filtrační jednotky jsou nezbytné pro čištění vzduchu zejména v průmyslových provozech. Nejen v lakovnách, ale i ve farmaceutických provozech, strojírenství, hutnictví, gumárenství, tiskařství, petrochemii nebo při výrobě skla a bižuterie vznikají těkavé organické látky (VOC – Volatile Organic Compound), popř. další škodliviny, které je třeba regulovat a odstraňovat. Mezi další takové látky patří průmyslové chemikálie, rozpouštědla, alkoholy a ropné produkty. Filtrační jednotky, které mají charakter celokovových konstrukcí, dokáží při vysokých teplotách (tj. nad 800 °C) spalovat znečištěný vzduch a následně ho filtrovat. Využívají se proto i v cihelnách, ale i při výrobě plastů nebo potravin (např. psího krmiva). Dále v jakékoliv výrobě, kde probíhá vypouštění pevných látek do ovzduší.

Technologické kontejnery

Výroba technologických kontejnerů je vždy realizována podle konkrétního zadání od klienta, a to z důvodu, že tyto kontejnery bývají využívány v součinnosti s dalšími technologickými zařízeními a přístroji. Ty se obvykle montují přímo u dodavatele technologie, ale zajišťujeme také montáž v našem výrobním závodě.

Podle požadavků na velikost a konstrukci, popř. další úpravy (protipožární, odhlučněná, zateplená atd.), se kontejner zadává k výrobě. Nejčastěji jsou tyto kontejnery užívány ve velínech, strojovnách, monitorovacích stanicích, kotelnách, skladech a dílnách, při řešení rozvodů elektrického proudu, kompresorovnách atd.

Ocelové konstrukce

Pro vyráběné kontejnery a filtrační jednotky vyrábíme schody, schodišťové celky, podesty či střešní konstrukce a požární žebříky. Tyto konstrukce jsou nejčastěji povrchově upraveny zinkováním, ale lze dle přání zákazníka použít i lakování.

Dále vyrábíme různé nádrže – odkalovací, usazovací, palivové a to i víceplášťové. Jejich součástí jsou různá připojovací potrubí a příruby, či šroubení.

Záložní zdroje

Záložní zdroje od 600 kW a více se většinou usazují do speciálních akustických kontejnerů. Kontejnery tohoto typu vyrábíme zakázkově a jsou dimenzovány na základě hmotnosti a rozměrů agregátu. Jako základní výbavu kontejneru řadíme kovový rám, který umíme vyrobit i podle atypických rozměrů, zvukoizolační a tepelně izolační opláštění, výfukové otvory a podlaha je řešena jako záchytná vana (formou jímky), pro případný únik kapalin z agregátu.

Kontejnerová ventilace je řešena formou kovových žaluzií s manuálním nebo automatickým ovládáním. Přístupy do kontejneru mohou být řešeny různou formu jako například demontovatelná čelní strana, dvoukřídlá vrata, posuvná boční vrata.

Rozvaděčové skříně

Rozváděče pro rozvodny nízkého napětí vyrábíme do různorodých průmyslových sektorů. Dodávky do těchto segmentů jsou specifické provedením a konstrukčním řešením. Rozvodné skříně vyrábíne dle projektové dokumentace, ze strany zákazníka. Rozváděče jsou osazeny do oceloplechových skříní, které svým provedením odpovídají současným aplikačním požadavkům na rozvodny NN do 6 300A.

Rozvaděče MaR (měření a regulace) jsou využívány pro ovládání řídicích systémů technologických celků a výrobních linek, systémů vytápění a chlazení, dále pro ovládání řídicích systémů výroben elektrické energie, řídicích systémů v čistírnách odpadních vod, čerpacích stanicích nebo také v energetickém průmyslu. Rozvaděče pro měření a regulaci vyrábíme výhradně na zakázku dle projektové dokumentace.

Mobilní zdravotnické centrum

Na základě předpokladu pandemie COVID 19, jsme společně se Slovenskou společností Nuclear Power vyvinuly modulární zdravotnické centrum „NEST v1.0“.

Na základě znalostí požadavků armády NATO, náš projektový tým navrhl kontejnerové řešení polní nemocnice, která je v souladu s normou ISO668 a ISO1496-1:2013.